disclaimer

laatste update: 28/04/2020

De informatie verstrekt door Kine Lab. Lier (“wij”, “ons” of “onze”) op www.kinelablier.be (de “Site”) is uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, toereikendheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van alle informatie op de site.

Kine Lab. Lier kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Kine Lab. Lier is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

De site bevat geen medisch advies. De informatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. We bieden geen enkele vorm van medisch advies. Het gebruik of vertrouwen van informatie op deze site is uitsluitend op eigen risico.
Kine Lab. Lier is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Kine Lab. Lier. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Kine Lab. Lier. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.