Kine lab. lier

kine lab. lier

analyseer – personaliseer – presteer

welkom bij kine lab. lier

Door u tijdens de eerste ontmoeting meteen uitgebreid te onderzoeken kunnen onze kinesisten meer dan gewoon uw klachten uitlokken en dus vaststellen. 
We blijven zoeken tot we het onderliggende probleem hebben opgespoord.

Onze kinesisten trachten zoveel mogelijk oorzakelijk te werk te gaan, en op korte termijn spelen we in op uw meest prominente klachten.

Door samen met u het plan van aanpak te bespreken, heeft u zelf ook inspraak in de revalidatie en zorgen onze kinesisten dat u zich goed voelt bij de gekozen strategie. 
We kiezen ervoor om de verantwoordelijkheid grotendeels bij u te leggen terwijl wij u actief begeleiden doorheen het hele proces.

Uw doel is dan ook dat van ons. Wil u meer uit de behandeling halen dan louter van uw klachten af zijn? Dan voorziet kine lab. lier u graag en overvloedig van professioneel advies.

onze visie

actieve revalidatie​

Uw lichaam is gemaakt om te bewegen, dus moet je ook zelf op een correcte manier bewegen op het te kunnen herstellen.

persoonlijke begeleiding

Iedereen is even belangrijk bij ons. Wij begeleiden u van begin tot einde waarbij uw eigen inspraak de sleutel is tot success.

prestatiegerichte aanpak

Belangrijk is om goede verwachtingen voor ogen te hebben. We werken samen naar een doel dat u vooropgesteld heeft.

instagram